หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34113
ชื่ออาคารอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรม
ชื่อย่ออาคาร34113
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องฝึกอบรมโครงการเกษตรสาขาพิเศษ - 0 x 0 ม.  195.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องโครงการเกษตรกับมหาวิทยาลัยปิด - 0 x 0 ม.  73.20 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องน้ำหญิง - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำคนพิการ - 1.5 x 2.5 ม.  3.75 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องJAN - 0 x 0 ม.  2.50 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องเครื่อง - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องไฟฟ้า - 2 x 3.5 ม.  7.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องเก็บของ - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
9  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  115.30 ตร.ม. 
10  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  18.00 ตร.ม. 
11  02-001/00  ห้องโครงการฝึกอบรมการทำฟาร์มสถานีข้าวนานาชาติ - 0 x 0 ม.  195.00 ตร.ม. 
12  02-001/01  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 2 x 2.3 ม.  4.60 ตร.ม. 
13  02-002/00  ห้องโครงการหลักสูตรนานาชาติ - 8 x 9.7 ม.  77.60 ตร.ม. 
14  02-002/01  ห้องเครื่องฉาย - 2.3 x 6 ม.  13.80 ตร.ม. 
15  02-003/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  13.75 ตร.ม. 
16  02-004/00  ห้องรับรอง - 0 x 0 ม.  14.50 ตร.ม. 
17  02-004/01  ห้องน้ำ - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
18  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  70.00 ตร.ม. 
19  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  18.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th