หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34108
ชื่ออาคารอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 793 ตรม.
ชื่อย่ออาคาร34108
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ23 พฤศจิกายน พ.ศ.2532  
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th