หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34107
ชื่ออาคารอาคารเรือนปลูกพืชทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
ชื่อย่ออาคาร34107
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ12 มกราคม พ.ศ.2533  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  เรือนทดลองพืช - 0 x 0 ม.  501.50 ตร.ม. 
2  01-001/01  ห้องทำงาน - 5.9 x 7 ม.  41.30 ตร.ม. 
3  01-001/02  ห้องทำงาน - 5.9 x 7 ม.  41.30 ตร.ม. 
4  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  230.70 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th