หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34105
ชื่ออาคารอาคารเรือนทดลองเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับมันฝรั่ง
ชื่อย่ออาคาร34105
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างอื่น ๆ
วันรับมอบ16 สิงหาคม พ.ศ.2529  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  เรือนทดลองเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับมันฝรั่ง - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
2  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  2.70 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th