หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34104
ชื่ออาคารอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ชื่อย่ออาคาร34104
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ6 พฤษภาคม พ.ศ.2513  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องพิมพ์ดีด - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
2  01-001/01  สำนักงานศูนย์ฯ - 3 x 5 ม.  15.00 ตร.ม. 
3  01-001/02  ห้องปฏิบัติการ - 8 x 8 ม.  64.00 ตร.ม. 
4  01-001/03  ห้องปฏิบัติการ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
5  01-001/04  ห้องปฏิบัติการ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
6  01-002/00  สำนักงานศูนย์ฯ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
7  01-003/00  ห้องน้ำ - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
8  01-004/00  ห้องเก็บสารเคมี - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
9  01-004/01  ห้องเก็บของ - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
10  01-005/00  สำนักงานศูนย์ฯ - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
11  01-006/00  สำนักงานศูนย์ฯ - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
12  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  48.00 ตร.ม. 
13  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
14  02-001/00  สำนักงานศูนย์ฯ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
15  02-001/01  ห้องพักผู้เชี่ยวชาญโครงงานกาแฟ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
16  02-001/02  สำนักงานโครงการกาแฟ - 8 x 8 ม.  64.00 ตร.ม. 
17  02-001/03  ห้องนักวิชาการโครงการกาแฟ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
18  02-002/00  ห้องสมุด - 0 x 0 ม.  25.50 ตร.ม. 
19  02-003/00  ห้องน้ำ - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
20  02-004/00  ห้องเตรียมอาหาร - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
21  02-005/00  สำนักงานศูนย์ฯ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
22  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  54.00 ตร.ม. 
23  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th