หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34103
ชื่ออาคารอาคารปฏิบัติการภาคสนามฯ
ชื่อย่ออาคาร34103
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างครึ่ง คสล. ครึ่งไม้
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องเตรียมทางพืช - 9.5 x 10 ม.  95.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเตรียมปรับปรุงพันธุ์พืช - 9.5 x 10 ม.  95.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเตรียมสรีรวิทยาการพืช - 0 x 0 ม.  75.75 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องน้ำ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องเตรียมทางดินและปุ๋ย - 0 x 0 ม.  80.50 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องเตรียมทางโรคพืช - 9.5 x 9 ม.  85.50 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องเตรียมทางกีฏวิทยา - 9.5 x 10 ม.  95.00 ตร.ม. 
9  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  217.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th