หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08547
ชื่ออาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ดอยคำ
ชื่อย่ออาคาร08547
จำนวนชั้น3
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ9 กันยายน พ.ศ.2539  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  โถงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวง - 0 x 0 ม.  103.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  จำหน่ายผลิตภัณฑ์คณะ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเก็บของ - 0 x 0 ม.  11.25 ตร.ม. 
4  01-004/00  ส่วนเจ้าหน้าที่ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ศูนย์รับตัวอย่างพืช-ดิน เพื่อการวิเคราะห์คณะเกษตรศาสตร์ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
6  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  25.75 ตร.ม. 
7  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  26.25 ตร.ม. 
8  02-001/00  โถง - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
9  02-002/00   - 0 x 0 ม.  120.00 ตร.ม. 
10  02-003/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ - .6 x 1.2 ม.  .72 ตร.ม. 
11  02-004/00  ห้องน้ำ - 0 x 0 ม.  4.86 ตร.ม. 
12  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  14.50 ตร.ม. 
13  03-001/00  โถงเอนกประสงค์จัดนิทรรศการ - 0 x 0 ม.  25.50 ตร.ม. 
14  03-002/00  ส่วนรับแขกและเลขานุการ - 0 x 0 ม.  58.00 ตร.ม. 
15  03-003/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ - .6 x 1.2 ม.  .72 ตร.ม. 
16  03-004/00  ห้องน้ำ - 0 x 0 ม.  4.86 ตร.ม. 
17  03-005/00  ห้องจัดทำ V.D.O - 0 x 0 ม.  17.50 ตร.ม. 
18  03-006/00  ห้องจัดเตรียมเอกสาร - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
19  03-007/00  ห้องผู้อำนวยการ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
20  03-008/00  ห้องประชุม - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
21  03-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  14.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th