หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08538
ชื่ออาคารอาคารห้องน้ำนักศึกษา
ชื่อย่ออาคาร08538
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ8 ธันวาคม พ.ศ.2527  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  15.93 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  19.06 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1.25 x 2 ม.  2.50 ตร.ม. 
4  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  11.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th