หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08509
ชื่ออาคารโรงอาหาร
ชื่อย่ออาคาร08509
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2512  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องของนักศึกษา - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของนักศึกษา - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเก็บของสโมสรนักศึกษา - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
4  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 7 x 12 ม.  84.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th