หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08508
ชื่ออาคารโรงเก็บวัสดุ
ชื่อย่ออาคาร08508
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2511  
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th