หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08146
ชื่ออาคารโรงอบและเตรียมดิน
ชื่อย่ออาคาร08143
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ18 สิงหาคม พ.ศ.2538  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  โถงปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  68.75 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของ - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องน้ำหญิง - 1.25 x 2 ม.  2.50 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำชาย - 1.25 x 2 ม.  2.50 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องทำงาน - 2.5 x 3.5 ม.  8.75 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องเตรียมดิน - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องเตรียมดิน - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องเตรียมดิจ - 2.5 x 3.25 ม.  8.13 ตร.ม. 
9  01-999/01  ทางเดิน - 0 x 0 ม.  37.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th