หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08143
ชื่ออาคารอาคารโรงเพาะเห็ดและสำนักงาน
ชื่อย่ออาคาร08143
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  โรงบ่ม - 2.8 x 3 ม.  8.40 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของ - 2.8 x 3 ม.  8.40 ตร.ม. 
3  01-003/00  โรงบ่ม - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  โรงบ่ม - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  สำนักงาน - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  โรงบ่ม - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  โรงบ่ม - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องพักคนงาน - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
9  01-009/00  ห้องน้ำ - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
10  01-010/00  ห้องเก็บของ - 1.5 x 3 ม.  4.50 ตร.ม. 
11  01-011/00  ห้องเพาะเชื้อ - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
12  01-012/00  ห้องเพาะเชื้อ - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
13  01-901/00  โถงเตรียมเพาะเชื้อ - 0 x 0 ม.  61.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th