หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08142
ชื่ออาคารอาคารเตรียมตัวอย่างดินพืชและปฏิบัติการ
ชื่อย่ออาคาร08135
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ20 มกราคม พ.ศ.2536  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องปฏิบัติการ - 6 x 10 ม.  60.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องปฏิบัติการ - 6 x 10 ม.  60.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเก็บตัวอย่าง - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องเก็บตัวอย่าง - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องเก็บของ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องน้ำชาย - 1.5 x 4 ม.  6.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องน้ำหญิง - 1.5 x 4 ม.  6.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  สำนักงาน - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
9  01-999/01  ทางเดิน - 0 x 0 ม.  48.00 ตร.ม. 
10  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  8.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th