หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08141
ชื่ออาคารอาคารคัดและบรรจุผักโครงการหลวง
ชื่อย่ออาคาร08141
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องทำงาน - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องน้ำ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
3  01-901/00  บริเวณทำงาน - 0 x 0 ม.  151.00 ตร.ม. 
4  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  26.00 ตร.ม. 
5  01-999/02  บันได - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
6  02-001/00  ห้องเก็บของ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
7  02-901/00  บริเวณทำงาน - 0 x 0 ม.  163.00 ตร.ม. 
8  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
9  02-999/03  ลิฟท์ - 1 x 1 ม.  1.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th