หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08140
ชื่ออาคารอาคารเรือนเพาะชำโครงการกาแฟ
ชื่อย่ออาคาร08140
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างอื่น ๆ
วันรับมอบ27 สิงหาคม พ.ศ.2529  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
3  01-901/00  เรือนเพาะชำกาแฟ - 0 x 0 ม.  352.00 ตร.ม. 
4  01-902/00  เรือนเพาะชำกาแฟ - 12 x 32 ม.  384.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th