หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08137
ชื่ออาคารอาคารเพาะเลี้ยงแมลง
ชื่อย่ออาคาร08137
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ19 ตุลาคม พ.ศ.2527  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  21.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องปฏิบัติการ 1 - 0 x 0 ม.  21.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องพักอาจารย์ - 3.5 x 3.5 ม.  12.25 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำ-ส้วม - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
5  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  19.25 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th