หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08134
ชื่ออาคารอาคาร 4 (ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร)
ชื่อย่ออาคาร08134
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ18 ธันวาคม พ.ศ.2524  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องบรรยาย - 0 x 0 ม.  365.00 ตร.ม. 
2  01-001/01  ห้องแต่งตัว - 0 x 0 ม.  26.75 ตร.ม. 
3  01-001/02  ห้องฉาย - 0 x 0 ม.  26.75 ตร.ม. 
4  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  14.00 ตร.ม. 
5  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  10.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th