หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08133
ชื่ออาคารอาคาร 3 (พืชศาสตร์)
ชื่อย่ออาคาร08133
จำนวนชั้น3
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ18 ธันวาคม พ.ศ.2524  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของดภารโรง - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องน้ำชาย - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องเครื่องสูบน้ำ - 1.5 x 3 ม.  4.50 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 0 x 0 ม.  27.72 ตร.ม. 
6  01-005/01  ห้องน้ำ - 1.5 x 2.15 ม.  3.23 ตร.ม. 
7  01-006/00  สำนักงานภาควิชาพืชสวน - 0 x 0 ม.  75.87 ตร.ม. 
8  01-007/00  ห้องหัวหน้าภาค - 0 x 0 ม.  18.00 ตร.ม. 
9  01-008/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  18.00 ตร.ม. 
10  01-009/00  ห้องสมุด - 0 x 0 ม.  127.00 ตร.ม. 
11  01-010/00  ห้องเรียน/ประชุม - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
12  01-010/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 7 ม.  28.00 ตร.ม. 
13  01-010/02  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
14  01-011/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  49.50 ตร.ม. 
15  01-011/01  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
16  01-011/02  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
17  01-011/03  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
18  01-011/04  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
19  01-011/05  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
20  01-011/06  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
21  01-011/07  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
22  01-011/08  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
23  01-012/00  ห้องปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
24  01-013/00  ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช - 12 x 16 ม.  192.00 ตร.ม. 
25  01-013/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 7 ม.  28.00 ตร.ม. 
26  01-013/02  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
27  01-014/00  ห้องปฏิบัติการ - 12 x 16 ม.  192.00 ตร.ม. 
28  01-015/00  ห้องเย็น - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
29  01-016/00  ห้องพักอาจารย์ - 312 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
30  01-017/00  ห้องประชุมพืชสวน - 0 x 0 ม.  73.00 ตร.ม. 
31  01-018/00  ห้องเครื่องสูบน้ำ - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
32  01-019/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
33  01-020/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1 x 1.5 ม.  1.50 ตร.ม. 
34  01-021/00  ห้องน้ำชาย - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
35  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  463.00 ตร.ม. 
36  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  27.00 ตร.ม. 
37  02-001/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
38  02-002/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
39  02-003/00  ห้องน้ำชาย - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
40  02-004/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
41  02-005/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  7.45 ตร.ม. 
42  02-006/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
43  02-007/00  ห้องพักอาจารย์ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
44  02-008/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  17.50 ตร.ม. 
45  02-009/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
46  02-010/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  31.00 ตร.ม. 
47  02-011/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
48  02-012/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  16.87 ตร.ม. 
49  02-013/00  ห้องหัวหน้าภาควิชา - 0 x 0 ม.  16.87 ตร.ม. 
50  02-014/00  ห้องรับแขก - 0 x 0 ม.  11.50 ตร.ม. 
51  02-014/01  ห้องเตรียมอาหาร - 0 x 0 ม.  7.50 ตร.ม. 
52  02-014/02  ห้องประชุมภาควิชา - x ม.  86.75 ตร.ม. 
53  02-015/00  สำนักงานภาควิชาปฐพีศาสคร์ - 0 x 0 ม.  51.06 ตร.ม. 
54  02-016/00  ห้องปฏิบัติการดินพืช - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
55  02-016/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
56  02-016/02  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
57  02-017/00  ห้องปฏิบัติการเคมีดินพืช - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
58  02-018/00  ห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  128.00 ตร.ม. 
59  02-018/01  ห้องปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
60  02-018/02  ห้องปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
61  02-018/03  ห้องปฏิบัติการ - 4 x 8.5 ม.  34.00 ตร.ม. 
62  02-019/00  ห้องปฏิบัติการ - 6 x 12 ม.  72.00 ตร.ม. 
63  02-019/01  ห้องปฏิบัติการ - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
64  02-020/00  ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน - 0 x 0 ม.  130.25 ตร.ม. 
65  02-020/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
66  02-020/02  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  21.75 ตร.ม. 
67  02-021/00  ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
68  02-022/00  ห้องเก็บของ - 0 x 0 ม.  36.00 ตร.ม. 
69  02-023/00  ห้องเรียน - 0 x 0 ม.  73.00 ตร.ม. 
70  02-024/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
71  02-025/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1 x 1.5 ม.  1.50 ตร.ม. 
72  02-026/00  ห้องน้ำชาย - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
73  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  320.75 ตร.ม. 
74  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  27.00 ตร.ม. 
75  03-001/00  ห้องน้ำหญิง - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
76  03-002/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
77  03-003/00  ห้องน้ำชาย - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
78  03-004/00  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์การดิน - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
79  03-004/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
80  03-004/02  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
81  03-005/00  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทางดิน - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
82  03-006/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 0 x 0 ม.  40.00 ตร.ม. 
83  03-006/01  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
84  03-006/02  ห้องพักครูและอาจารย์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
85  03-006/03  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
86  03-006/04  ห้องพักอาจารย์ - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
87  03-007/00  ห้องปฏิบัติการ - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
88  03-008/00  ห้องปฏิบัติการ - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
89  03-008/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
90  03-008/02  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
91  03-009/00  ห้องปฏิบัติการ - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
92  03-010/00  ห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  36.00 ตร.ม. 
93  03-011/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 0 x 0 ม.  73.00 ตร.ม. 
94  03-012/00  ห้องน้ำ - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
95  03-013/00  ห้องเก็บของภารโรง - 1 x 1.5 ม.  1.50 ตร.ม. 
96  03-014/00  ห้องน้ำ - 2.15 x 4 ม.  8.60 ตร.ม. 
97  03-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  209.75 ตร.ม. 
98  03-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  27.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th