หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08127
ชื่ออาคารอาคาร 2 (โรงกาแฟ)
ชื่อย่ออาคาร08127
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ20 มีนาคม พ.ศ.2521  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องเย็น - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของ - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องพักคนงาน - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องวิจัย - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องพักอาจารย์ - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องพักอาจารย์ - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องเบเกอรี่ - 6 x 16 ม.  96.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องน้ำหญิง - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
9  01-009/00  ห้องน้ำชาย - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
10  01-010/00  ห้องทำไวน์ - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
11  01-011/00  ห้องเก็บของ - 4 x 12 ม.  48.00 ตร.ม. 
12  01-012/00  โกดังเก็บผลิตภัณฑ์ - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
13  01-013/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
14  01-014/00  ห้องเครื่อง - 0 x 0 ม.  80.00 ตร.ม. 
15  01-014/01  ห้องทำงาน - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
16  01-015/00  ห้องเก็บอาหารสำเร็จรูปโครงการหลวง - 4 x 24 ม.  96.00 ตร.ม. 
17  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  1,024.00 ตร.ม. 
18  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  24.00 ตร.ม. 
19  02-001/00  ห้องเรียน - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
20  02-002/00  ห้องปฏิบัติการ - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
21  02-002/01  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
22  02-003/00  ห้องพักนักโภชนาการ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
23  02-003/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
24  02-003/02  ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
25  02-004/00  ห้องพักนักโภชนาการ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
26  02-005/00  ห้องกิจกรรมนักศึกษา - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
27  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  98.00 ตร.ม. 
28  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  24.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th