หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08122
ชื่ออาคารอาคารปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยว
ชื่อย่ออาคาร08122
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2516  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องน้ำ - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้อง CENTRAL LAB - 4.5 x 9 ม.  40.50 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องปฏิบัติการ - 4.5 x 9 ม.  40.50 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องปฏิบัติการ - 6 x 9 ม.  54.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องเรียน - 6 x 9 ม.  54.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องพักอาจารย์ - 6 x 6 ม.  36.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องน้ำ - 0 x 0 ม.  8.25 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องน้ำ - 0 x 0 ม.  8.25 ตร.ม. 
9  01-009/00  ห้องโรงเกษตรกลวิธาน - 9 x 28.5 ม.  256.50 ตร.ม. 
10  01-009/01  ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ ฯ - 4.5 x 9 ม.  40.50 ตร.ม. 
11  01-009/02  ห้องเก็บพัสดุ - 6 x 18 ม.  108.00 ตร.ม. 
12  01-901/00  ห้องธุรการ - 0 x 0 ม.  45.00 ตร.ม. 
13  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  99.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th