หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08120
ชื่ออาคารอาคารภาควิชาพืชไร่
ชื่อย่ออาคาร08120
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ17 พฤศจิกายน พ.ศ.2515  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ - 3 x 7 ม.  21.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องพิมพ์ดีด - 3 x 7 ม.  21.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องประชุมภาควิชา - 4.5 x 7 ม.  31.50 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ - 3 x 4.5 ม.  13.50 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องธุรการ - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องเย็น - 6 x 7 ม.  42.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องน้ำชาย - 3 x 3.5 ม.  10.50 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องน้ำหญิง - 3 x 3.5 ม.  10.50 ตร.ม. 
9  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  69.00 ตร.ม. 
10  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  13.50 ตร.ม. 
11  02-001/00  ห้องพักอาจารย์ - 7 x 7.5 ม.  52.50 ตร.ม. 
12  02-001/01  ห้องพักอาจารย์ - 4.5 x 7 ม.  31.50 ตร.ม. 
13  02-002/00  ห้องพักอาจารย์ - 4.5 x 7 ม.  31.50 ตร.ม. 
14  02-003/00  ห้องพักอาจารย์ - 7 x 7.5 ม.  52.50 ตร.ม. 
15  02-004/00  ห้องเก็บของ - 3 x 3.5 ม.  10.50 ตร.ม. 
16  02-005/00  ห้องน้ำ - 3 x 3.5 ม.  10.50 ตร.ม. 
17  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  48.00 ตร.ม. 
18  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  10.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th