หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08116
ชื่ออาคารอาคารสำนักงานพืชสวน
ชื่อย่ออาคาร08116
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2513  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  โถงทำงาน - 0 x 0 ม.  34.85 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 6 ม.  15.00 ตร.ม. 
3  01-002/01  ห้องเก็บของ - 1.85 x 2.5 ม.  4.63 ตร.ม. 
4  01-002/02  ห้องน้ำ - 1.85 x 2.5 ม.  4.63 ตร.ม. 
5  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 1.2 x 6 ม.  7.20 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th