หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08112
ชื่ออาคารอาคารเรือนเพาะชำ
ชื่อย่ออาคาร08112
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ22 เมษายน พ.ศ.2513  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-901/00  แปลงเพาะชำ - 3.7 x 17.6 ม.  65.12 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th