หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08111
ชื่ออาคารอาคารเรือนทดลองกีฏวิทยา
ชื่อย่ออาคาร08111
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ16 ธันวาคม พ.ศ.2512  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องพักอาจารย์ - 7.5 x 8 ม.  60.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องปฏิบัติงาน - 0 x 0 ม.  55.00 ตร.ม. 
3  01-002/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
4  01-002/02  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
5  01-002/03  ห้องน้ำ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th