หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08105
ชื่ออาคารอาคารเรือนปฏิบัติการพืชสวน
ชื่อย่ออาคาร08105
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ27 ตุลาคม พ.ศ.2510  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องพักอาจารย์ - 3 x 5 ม.  15.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องน้ำ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องกลั่นน้ำ,ทำน้ำร้อน - 2 x 3.5 ม.  7.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องเก็บของ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องปฏิบัติการเพื่องานสอน - 8 x 11 ม.  88.00 ตร.ม. 
9  01-009/00  ห้องเก็บเครื่องเขย่า - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
10  01-010/00  ห้องเก็บเครื่องหมุน - 2.5 x 2.5 ม.  6.25 ตร.ม. 
11  01-011/00  ช่องระบายอากาศ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
12  01-012/00  ห้องอบนึ่ง - 3 x 4.5 ม.  13.50 ตร.ม. 
13  01-013/00  ห้องตั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิ - 0 x 0 ม.  36.00 ตร.ม. 
14  01-013/01  ห้องควบคุมอุณหภูมิ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
15  01-013/02  ห้องพักนักศึกษาปริญญาโท - 0 x 0 ม.  11.25 ตร.ม. 
16  01-013/03  ห้องน้ำ - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
17  01-901/00  โถงและทางเดินร่วม - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
18  01-902/00  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  48.00 ตร.ม. 
19  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  44.75 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th