หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08104
ชื่ออาคารอาคารเรือนปฏิบัติการพืชไร่
ชื่อย่ออาคาร08104
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2511  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องปฏิบัติการ - 3 x 6 ม.  18.00 ตร.ม. 
2  01-901/00  ห้องเก็บของ - 6 x 6 ม.  36.00 ตร.ม. 
3  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  14.00 ตร.ม. 
4  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  4.00 ตร.ม. 
5  02-001/00  ห้องพักคนงาน - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
6  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  2.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th