หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08102
ชื่ออาคารอาคารเรือนเพาะชำ
ชื่อย่ออาคาร08102
จำนวนชั้น1
ชนิดโครงสร้าง
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2511  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  เรือนเพาะชำ - 10 x 14.4 ม.  144.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th