หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
แสดงโครงการบริการวิชาการ
แสดงกลุ่มโครงการบริการวิชาการ


  บริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา  

บริการวิชาการ

แสดงตาม:             

พืชสวน
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การประเมินดัชนีเก็บเกี่ยวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลอะโวกาโดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 250,000
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย ปีงบประมาณ 2561 ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 299,000
รวม 549,000 บาท
รวมทั้งหมด 2 โครงการ, เป็นเงิน 549,000 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/atsc/view_research.asp?BudType=&Budyear=2561&Budtype_id=0&Dep_id=0000
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th