หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 55/55 น.(1)-(6)  เก้าอี้สำนักงาน แสดง 6 
2  มช.1/55 น.(1)-(2)  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง แสดง 2 
3  มช.2/55 น.(1)-(10)  พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว แสดง 10 
4  มช 3/55 น.(1)-(2)  พัดลมตั้งพื้น แสดง 2 
5  มช.4/55 น.(1)-(13)  เครื่องสำรองไฟฟ้า แสดง 13 
6  มช.5/55 น.(1)-(2)  ผ้าม่าน ขนาด 7.45 x 3.24 น.และ ขนาด 4.75x3.24 ม. แสดง 2 
7  มช.6/55 น.(1)-(3)  เครื่องทำน้ำเย็น แสดง 3 
8  มช.7/55 น.(1)-(5)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แสดง 5 
9  มช.8/55 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ แสดง 1 
10  มช.9/55 น.  เก้าอี้สำนักงาน แสดง 1 
11  มช.10/55 น.  เครื่องพิมพ์คอมพวิเตอร์เลเซอร์ แสดง 1 
12  มช.11/55 น.  ระบบกำดฝุ่นละอองจากการบดตัวอย่าง แสดง 1 
13  มช.12/55 น.  เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้(Dispenser)ปริมาตร 2.5-25 มล แสดง 1 
14  มช.13/55 น.  เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้(Dispenser)ปริมาตร 5.50 มล แสดง 1 
15  มช.14/55 น.  โทรโข่ง แสดง 1 
16  มช.15/55 น.  ผ้าม่าน แสดง 1 
17  มช.16/55 น.  เกวียน แสดง 1 
18  มช.17/55 น.  เก้าอี้สำนักงาน - 1 
19  มช.18/55 น.(1)-(25)  เก้าอี้ แสดง 25 
20  มช.19/55 น.(1)-(12)  เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก แสดง 12 
21  มช.20/55 น.(1)-(2)  เก้าอี้สำนักงาน แสดง 2 
22  มช.21/55 น.  โทรศัพท์ไร้สาย แสดง 1 
23  มช.22/55 น.  กล้องถ่ายรูป แสดง 1 
24  มช.23/55 น.  กล้องวิดีโอพร้อมไมโครโฟนไร้สาย แสดง 1 
25  มช.24/55 น.  จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 20 นิ้ว แสดง 1 
26  มช.25/55 น.  เครื่องปอกเปลือกผลสด แสดง 1 
27  มช.26/55 น.  เครื่องอิงค์เจ็ทมัลติฟังก็ชั่น แสดง 1 
28  มช.27/55 น.  เครื่องทำลายเอกสาร แสดง 1 
29  มช.28/55 น.(1)-(50)  เก้าอี้กลมห้องปฏิบัติการ แสดง 50 
30  มช.29/55 น.  ชุดรับรองแขก แสดง 1 
31  มช.31/55 น.(1)-(3)  พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว แสดง 3 
32  มช.32/55 น.  พรมปูพื้นห้องประชุม พ้นที่ไม่กิน 350 ตร.ม. แสดง 1 
33  มช.33/55 น.(1)-(2)  เครื่องตัดหญ้า แสดง 2 
34  มช.34/55 น.  เครื่องตัดหญ้า แสดง 1 
35  มช.35/55 น.  ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก แสดง 1 
36  มช.36/55 น.  ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก แสดง 1 
37  มช.37/55 น.  ลิ้นชักเก็บเงิน แสดง 1 
38  มช.38/55 น.  เครื่องยิงบาร์โค๊ต แสดง 1 
39  มช.39/55 น.  เครื่องพิมพ์สลิป - 1 
40  มช.40/55 น.(1)-(50)  เก้าอี้พับ แสดง 50 
41  มช.41/55 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิด Inkjet พร้อม Ink Tank - 1 
42  มช.42/55 น.  เครื่องดูดฝุ่น - 1 
43  มช. 43/55 น.  กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - 1 
44  มช.44/55 น.  ตู้สาขาโทรศัพท์ - 1 
45  มช.45/55 น.  กล้องดิจิตอล - 1 
46  มช.46/55 น.  หม้อนึ้งความดัน - 1 
47  มช.47/55 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย - 1 
48  มช.48/55 น.  สแกนเนอร์ - 1 
49  มช.49/55 น.  เครื่อง LCD - 1 
50  มช.50/55 น.  ไมโครโฟนไร้สาย - 1 
51  มช.51/55 น.(1)-(2)  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย - 2 
52  มช.52/55 น.(1)-(2)  เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม แสดง 2 
53  มช.53/55 น.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - 1 
54  มช.54/55 น.(1)-(2)  เครื่องปริ้นเตอร์ แสดง 2 
55  มช.30/55 น.  โต๊ะประชุมขนาดที่นั่ง - 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th