หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช.1/54 น. (1-7)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แสดง 7 
2  มช. 2/54 น. (1-3)  ชั้นเก็บแฟ้มสันหนา 4 ชั้น แสดง 3 
3  มช. 3/54 น. (1-2)  พัดลมตั้งพื้น แสดง 2 
4  มช.4/54 น. (1-50)  เก้าอี้พับ แสดง 50 
5  มช. 5/54 น. (1-10)  พัดลมอุตสาหกรรม แสดง 10 
6  มช.6/54 น.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ แสดง 1 
7  มช.7/54 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แสดง 1 
8  มช. 8/54 น.  เครื่องบันทึกเสียงแบบพบพา แสดง 1 
9  มช. 9/54 น.  เครื่องสำรองไฟ แสดง 1 
10  มช. 11/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แสดง 1 
11  มช. 12/54 น.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แสดง 1 
12  มช.13/54 น.  Extemal hardirk แสดง 1 
13  มช.14/54 น.  เครื่องสำรองไฟ แสดง 1 
14  มช.15/54 น.  จอคอมพิวเตอร์ แสดง 1 
15  มช. 16/54 น. (1-3)  เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ แสดง 3 
16  มช. 17/54 น.  ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง แสดง 1 
17  มช. 18/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แสดง 1 
18  มช. 19/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประกอบ) แสดง 2 
19  มช. 20/54 น.  เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น แสดง 1 
20  มช. 21/54 น.  ตะแกรงวางนิตยสาร แสดง 10 
21  มช. 22/54 น.  จอ 2 cd 17 นิ้ว แสดง 1 
22  มช. 23/54 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย แสดง 3 
23  มช. 24/54 น.  เครื่องผสมสารละลายและเครื่องผสมสาร แสดง 1 
24  มช. 25/54 น. (โอน)  เครื่องนำเส้นทาง GPS แสดง 1 
25  มช. 26/54 น.  เครื่องเรียงเอกสาร แสดง 1 
26  มช. 27/54 น.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ แสดง 3 
27  มช.28/54 น.  เก้าอี้ แสดง 3 
28  มช. 29/54 น.  เครื่องไดรโว่สูบน้ำ แสดง 1 
29  มช. 30/54 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย แสดง 1 
30  มช. 31/54 น.  เตาจ่ายความร้อน แสดง 1 
31  มช.32/54 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน แสดง 1 
32  มช.33/54 น.  เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบสะพาย แสดง 2 
33  มช. 34/54 น.  เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชระบบน้ำน้อย แสดง 2 
34  มช. 35/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่น แสดง 1 
35  มช. 36/54 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ แสดง 1 
36  มช. 37/54 น.  ตู้เย็น ขนาด 8 คิว แสดง 1 
37  มช. 38/54 น. (โอน)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แสดง 1 
38  มช. 39/54 น.  เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ 24 Port แสดง 1 
39  มช.40/54 น. (1-2) (โอน)  พัดลมตั้งพื้นทาวเวอร์ แสดง 2 
40  มช. 41/54 น. (1-2) (โอน)  ผ้าม่าน แสดง 2 
41  มช. 42/54 น. (1-2) (โอน)  ผ้าม่าน แสดง 2 
42  มช. 43/54 น.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แสดง 1 
43  มช.44/54 น.  โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แสดง 5 
44  มช. 45/54 น.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD) แสดง 3 
45  มช. 46/54 น.  โต๊ะพับหน้า แสดง 6 
46  มช.47/54 น.  เก้าอี้จัดเลี้ยงหนา แสดง 18 
47  มช. 48/54 น.  พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว แสดง 1 
48  มช. 49/54 น. (1-3) (โอน)  โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แสดง 3 
49  มช. 50/54 น. (1-5)  โต๊ะเอนกประสงค์ แสดง 5 
50  มช. 51/54 น.  อุปกรณ์เชื่อม Video switch แสดง 1 
51  มช. 52/54 น. (โอน)  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แสดง 1 
52  มช. 53/54 น.  พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว แสดง 37 
53  มช. 54/54 น.  ตู้ปลอดเชื้อ BIOHAZARD LAMINAR FLOW แสดง 1 
54  มช. 55/54 น. (1-2) (โอน)  เก้าอี้ทำงาน แสดง 2 
55  มช. 56/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ แสดง 1 
56  มช. 57/54 น.  ถังพ่นยาสพายหลังแบบโยกบน แสดง 1 
57  มช. 58/54 น. (1-2)  ตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง แสดง 2 
58  มช. 59/54 น. (1-2)  ชุดไมโครโฟน แสดง 2 
59  มช. 60/54 น.  จอโทรทัศน์ LCD แสดง 1 
60  มช. 61/54 น.  โต๊ะประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง แสดง 1 
61  มช. 62/54 น.  ผ้าม่าน แสดง 1 
62  มช. 63/54 น.  จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้ว แสดง 1 
63  มช. 64/54 น. (1-25)  เก้าอี้ แสดง 25 
64  มช. 65/54 น. (1-2)  ฉากกั้นห้อง แสดง 2 
65  มช. 66/54 น. (โอน)  เครื่องดูดฝุ่น แสดง 1 
66  มช. 67/54 น.  เก้าอี้ผู้บริหาร แสดง 1 
67  มช. 68/54 น.  เก้าอี้เจ้าหน้าที่ แสดง 1 
68  มช. 69/54 น.  เครื่องฉายภาพทึกแสง 3 มิติ แสดง 1 
69  มช. 70/54 น.  โทรทัศน์ LCD ทีวี 42 นิ้ว แสดง 1 
70  มช. 71/54 น. (1-2)  กล้องวงจรปิด แสดง 2 
71  มช. 72/54 น.  เครื่องโทรสาร แสดง 1 
72  มช. 73/54 น.  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ แสดง 1 
73  มช. 74/54 น. (1-2)  โทรศัพท์มือถือ แสดง 2 
74  มช. 75/54 น.  โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ แสดง 1 
75  มช. 76/54 น.  เครื่องขัดพื้นโฟฟ้า ขนาด 18 นิ้ว แสดง 1 
76  มช. 77/54 น.  รถดำนา แสดง 1 
77  มช. 78/54 น.  เหล็กดัด แสดง 2 
78  มช. 79/54 น.  ไถบุกเบิก 3 จาน แสดง 1 
79  มช. 80/54 น.  เครื่องโทรสาร แสดง 1 
80  มช. 81/54 น. (1-5)  โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แสดง 5 
81  มช. 82/54 น.  เครื่องตัดหญ้า 1 เมตร แสดง 1 
82  มช. 83/54 น. (1-2)  เครื่องเย็บกระสอบ CHAMP HORSE แสดง 2 
83  มช. 84/54 น. (1-10)  กล้องจุลทรรศน์ แสดง 10 
84  มช. 85/54 น. (1-4)  ตู้เย็น ขนาด 10.9 คิว แสดง 4 
85  มช. 86/54 น.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แสดง 1 
86  มช. 87/54 น.  ตู้เหล็กเก็บหนังสือ แสดง 1 
87  มช. 88/54 น.  เก้าอี้ทำงาน แสดง 1 
88  มช. 89/54 น.  เครื่อง GPS แสดง 1 
89  มช. 90/54 น.  เครื่องทำน้ำอุ่น แสดง 1 
90  มช. 91/54 น. (1-5)  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ช แสดง 5 
91  มช. 92/54 น.  ชุดไมค์ห้องประชุม แสดง 1 
92  มช. 93/54 น. (1-2)  เครื่องฉายภาพ LCD Projector แสดง 2 
93  มช. 94/54 น.  จอบหมุน ขนาด 70 นิ้ว แสดง 1 
94  มช. 95/54 น. (1-6)  เก้าอี้'0701 หนังดำ แสดง 6 
95  มช. 96/54 น.  เครื่องอบผ้าขนาด 10.5 กิโลกรัม แสดง 1 
96  มช. 97/54 น.  ตู้เย็น ขนาด 7.1 คิว แสดง 1 
97  มช. 98/54 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Back-up server (เปลี่ยนแปลงจาก รถยนต์ 1 คัน เป็น คอมพิวเตอร์ 1ชุด) แสดง 1 
98  มช. 99/54 น.  เครื่องสำรองไฟ on-line 3000 VA UPS 2100 Watt (เปลี่ยนแปลงจาก รถยนต์ 1 คัน เป็นเครื่องสำรองไฟ 1) แสดง 1 
99  มช. 100/54 น.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ประจำห้องคอมพิวฯเตอร์แม่ข่าย แสดง 1 
100  มช. 101/54 น. (โอน)  ฉากกั้นห้อง 160x80 , 160x100, 160x100 แสดง 1 
101  มช.102/54 น (1-2) (โอน)  โต๊ะทำงานพร้อมสไลย์ แสดง 2 
102  มช. 103/54 น. (1-2) (โอน)  เก้าอี้บุหนั้ง มีท้าวแขน แสดง 2 
103  มช. 106/54 น.(1-4)  บอร์ดนิทรรศการ 120 ซม.x160 ซม. แสดง 4 
104  มช. 107/54 น.  บอร์ดนิทรรศการ 160 x 190 แสดง 1 
105  มช. 108/54 น. (1-6)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แสดง 6 
106  มช. 109/54 น.  เครื่องมือไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว มากีต้า ขนาด 14 รุ่น 2414 NB แสดง 1 
107  มช. 110/54 น. (1-3)  พัดลงมตั้งพื้น 16" ยี่ห้อ ฮิตาชิ แสดง 3 
108  มช. 111/54 น.  พัดลมตั้งพื้น 16 " ยี่ห้อ ฮิตาชิ แสดง 1 
109  มช. 112/54 น.(1-200) (โอน)  เก้าอี้ฟังคำบรรยาย แสดง 200 
110  มช. 113/54 น.(1-6)  พัดลมเพดาน แสดง 6 
111  (โอน)  ยี่ห้อ HATARI 16" แสดง  
112  มช. 114/54 น. (1-20) (โอน)  เก้าอี้บาร์สูง แสดง 20 
113  มช. 115/54 น.(1-4)  โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าโฟเมก้า แสดง 4 
114  มช. 116/54 น.(1-30) (โอน)  เก้าอี้พับเบาะอย่างหนา แสดง 30 
115  มช. 117/54 น.(1-8) (โอน)  พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว แสดง 8 
116  มช. 120/54 น.(1-8) (โอน)  โทรศัพท์แบบไร้สาย แสดง 8 
117  มช. 121/54 น. (โอน)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ M1132 แสดง 1 
118  มช. 122/54 น. (1-12) (โอน)  พัดลมเพดาน แสดง 12 
119  -  HATARI ขนาด 16 นิ้ว แสดง  
120  มช. 123/54 น.(1-2) (โอน)  เครื่องคิดเลข 12 หลัก แสดง 2 
121  มช. 124/54 น. (โอน)  ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แสดง 1 
122  มช. 125/54 น. (โอน)  เครื่องพิพม์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ แสดง 1 
123  มช. 126/54 น. (โอน)  เครื่องโปรเจคเตอร์ แสดง 1 
124  มช. 127/54 น.(1-2) (โอน)  จอโทรทัศน์ LCD แสดง 2 
125  มช.128/54 น.  รีโมท Pointer แสดง 1 
126  มช. 129/54 น.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แสดง 1 
127  มช. 130/54 น.(1-2)  เครื่องคอมพิวเตอร์ แสดง 2 
128  มช. 131/54 น.(1-3)  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แสดง 3 
129  มช. 132/54 น.  ปั้มหอยโข่ง แสดง 1 
130  มช. 133/54 น.  พรม ขนาด 7.70x10.10 เมตร แสดง 1 
131  มช. 134/54 น.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1500 วัตต์ แสดง 1 
132  มช. 135/54 น.  ตู้เย็น ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 คิว แสดง 1 
133  มช.136/54 น.  โทรทัศน์ LCD ขนาด 32 นิ้ว แสดง 1 
134  มช. 137/54 น.  โทรศัพท์ แสดง 1 
135  มช. 138/54 น.  ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง แสดง 1 
136  มช. 139/54 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ แสดง 1 
137  มช. 143/54 น.  งานจ้างเหมาบริการปรับปรุงโรงจอดรถคณะฯ แสดง 1 
138  มช.144/54 น.  พัดลมไอหมอก แสดง 2 
139  มช.145/54 น.  พัดลมไอน้ำ แสดง 2 
140  มช. 146/54 น.  โทรทัศน์สี 24 นิ้ว แสดง 1 
141  มช. 147/54 น.  โทรทัศน์สี 32 นิ้ว แสดง 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th