หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 1/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book - 1 
2  มช. 2/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
3  มช. 3/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
4  มช. 4/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ แสดง 1 
5  มช. 5/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 2 
6  มช. 6/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
7  มช. 7/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
8  มช. 8/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 5 
9  มช. 9/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book - 1 
10  มช. 10/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 5 
11  มช.11/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
12  มช.12/48 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th