หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 1  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง - 2 
2  มช. 1/45 ก.  เครื่องฉายสัณญาณภาพ โปรเจคเตอร์ระบบ DLP - 1 
3  มช. 1/45 ก.  เตาความร้อน - 1 
4  มช. 1/45 ก.  ผ้าม่านสำเร็จ - 69 
5  มช. 1/45 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสพาย - 1 
6  มช. 10/45 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์์พร้อมเครื่องพิมพ์ - 1 
7  มช. 10/45 ก.กศ.  ตู้กระจก - 1 
8  มช. 10/45 น.  เก้าอี้หมุน - 1 
9  มช. 11/45 ก.  ตู้สำนักงาน 4 ลิ้นชัก - 3 
10  มช. 11/45 น.  เครื่องฉายสไลด์ - 1 
11  มช. 12/45 ก.  ชั้นวางเอกสารแบบชั้นเหล็ก - 2 
12  มช. 12/45 น.  กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล - 1 
13  มช. 13/45 ก.  ตู้เสื้อผ้าขนาด 120/170 ซม. - 3 
14  มช. 13/45 น.  ผ้าม่าน - 1 
15  มช. 14/45 ก.  เตียงขนาด 120*200 ซม. - 3 
16  มช. 14/45 น.  ตู้โทรศัพท์สาขา - 1 
17  มช. 15/45 ก.  โต๊ะเครื่องแป้ง - 3 
18  มช. 15/45 น.  เก้าอี้พับ - 25 
19  มช. 16/45 ก.  เก้าอี้ชุดรับแขก - 2 
20  มช. 16/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ - 3 
21  มช. 17/45 ก.  เตาแก๊ส 4 หัวเตา พร้อมตู้อบ - 1 
22  มช. 17/45 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
23  มช. 17/45 น.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร - 1 
24  มช. 18/45 ก.  พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว - 4 
25  มช. 18/45 น.  ปั้มน้ำ - 1 
26  มช. 19/45 ก.  พัดลมติดเพดานขนาด 16 นิ้ว - 10 
27  มช. 19/45 น.  รถตัดหญาแบบเข็น 4 ล้อ - 1 
28  มช. 2  เครื่องยนต์ HONDA - 1 
29  มช. 2/45 ก.  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ( Commpound Microscope ) - 2 
30  มช. 2/45 ก.  ชุดเครื่องเสียนห้องบรรยาย 50 คน พร้อมลำโพงและไมโครโพน - 1 
31  มช. 20/45 ก.  ตู้เย็นเวิร์ลพูล - 1 
32  มช. 20/45 น.  จอมอนิเตอร์ - 1 
33  มช. 21/45 ก.  รถแทรกเตอร์ 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้าและไพพรวน - 1 
34  มช. 21/45 น.  กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล - 1 
35  มช. 22/45 ก.  ปั๊มน้ำฮิตาชิ 250 H - 2 
36  มช. 23/45 ก.  วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมเสาอากาศ - 2 
37  มช. 23/45 น.  เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล - 1 
38  มช. 24/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์มัลดิมีเดีย - 2 
39  มช. 26/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
40  มช. 26/45 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
41  มช. 28/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
42  มช. 29/45 น.  ผ้าม่านบังแดด - 28 
43  มช. 3  เครื่องฟ่นยา - 1 
44  มช. 3/45  กล้องถ่ายรูป 135 SLR - 1 
45  มช. 3/45 ก.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ - 1 
46  มช. 3/45 น.  ถังบีบผ้าม๊อบ - 2 
47  มช. 30/45 น.  ผ้าม่าน - 1 
48  มช. 31/45 น.  เครื่องปรับอากาศ - 1 
49  มช. 32/45 น.  เครื่องปรับอากาศ - 1 
50  มช. 34/45 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
51  มช. 35/45 น.  เครื่องสำรองไฟ - 1 
52  มช. 36/45 น.  หูฟัง - 1 
53  มช. 38/45 น.  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก - 1 
54  มช. 39/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดสรรและจัดเก็บข้อมูล - 1 
55  มช. 4/45 ก.  เครื่องฉายสไลด์ชนิดถาดกลมแนวตั้ง - 1 
56  มช. 4/45 ก.กศ.  เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์ ความสว่างไม่ตำ่กว่า 900 ANSI - 1 
57  มช. 4/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 4 
58  มช. 40/45 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
59  มช. 41/45 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
60  มช. 42/45 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
61  มช. 43/45 น.  เครื่องสำรองไฟ - 1 
62  มช. 5/45 ก.  จอรับภาพสไลด์ชนิดติดตั้ง - 1 
63  มช. 5/45 น.  พัดลม - 20 
64  มช. 6/45 ก.  โต๊ะห้องประชุมขนาด 75*180 ซม. - 15 
65  มช. 6/45 น.  กล้องถ่ายวีดีโอแบบดิจิตอล - 1 
66  มช. 7/45 ก.  เก้าอี้ห้องประชุม - 50 
67  มช. 7/45 ก.  เครื่องกวนสารละลายพร้อมแม่เหล็ก - 1 
68  มช. 7/45 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน - 1 
69  มช. 8/45 ก.  โพเดี้ยม 45*60*105 - 1 
70  มช. 8/45 ก.  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (Compound microscope) - 3 
71  มช. 8/45 น.  กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล - 1 
72  มช. 9/45 ก.  โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 - 3 
73  มช. 9/45 น.  กล้องจุลทรรศน์ (Stereo Mioro Scope) - 1 
74  มช. 9/45 น.  เครื่องปรับอากาศ - 2 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th