หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 1/44 ก.  เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ บรรจุตัวอย่างไรน้อยกว่า 0.2 M1. ได้ 24 ตัวอย่าง - 1 
2  มช. 1/44 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
3  มช. 1/44 ก.(ค.ลำไย)  รถไถนาพร้อมเทเทอร์ - 1 
4  มช. 1/44 น.  พัดลมเพดาน - 10 
5  มช. 10/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องคัดแยกเกรดลำไย - 1 
6  มช. 10/44 น.  เครื่องฉายสไลด์พร้อมอุปกรณ์ - 2 
7  มช. 100/44 น.  เครื่องปรับอากาศ - 1 
8  มช. 102/44 น.  ตู้เอกสารบานเลื่อน กระจก 5 ฟุต - 1 
9  มช. 104/44 น.  เครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิสพร้อมอุปกรณ์ - 1 
10  มช. 107/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
11  มช. 11/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องชั้งลูกตุ้ม - 1 
12  มช. 11/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
13  มช. 111/44 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (แคร์สั้น) - 1 
14  มช. 112/44 น.  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (แคร์ยาว) - 1 
15  มช. 113/44 น.  เครื่องพิมพ์ชนิดพุ่นหมึก - 1 
16  มช. 114/44 น.  กลองสะบัดชัย - 1 
17  มช. 115/44 น.  ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า - 1 
18  มช. 116/44 น.  กล้องถ่ายรูป - 1 
19  มช. 117/45 น.  ประตูบานทึบ 2 บาน - 2 
20  มช. 118/45 น.  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - 1 
21  มช. 12/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องสว่านไฟฟ้า - 1 
22  มช. 12/44 น.  โต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์ - 1 
23  มช. 120/44 น.  เครื่องสำรองไฟ - 2 
24  มช. 120/44 น.  เครื่องสำรองไฟ - 2 
25  มช. 121/44 น.  เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ - 1 
26  มช. 124/44 น.  เก้าอี้ - 4 
27  มช. 125/44 น.  ฉากกั้นห้อง(Partition) - 2 
28  มช. 126/44 น.  ฉากกั้นห้อง(Partition) - 2 
29  มช. 127/44 น.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก - 1 
30  มช. 128/44 น.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - 1 
31  มช. 129/44 น.  รถเข็นพ่วงท้าย - 1 
32  มช. 13/44 ก.(ค.ลำไย)  ชุดซ่อมเอนกประสงค์ - 1 
33  มช. 131/44 น.  ปั้มโยนบ่อ - 1 
34  มช. 132/44 น.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน - 1 
35  มช. 135/44 น  โทรศัพท์ไร้สาย - 1 
36  มช. 136/44 น.ศก.  เครื่องปรับอากาศ - 2 
37  มช. 137/44 น.  โต๊ะปฏิบัติการลึก 60x180ซม. - 4 
38  มช. 138/44 น.  โต๊ะปฏิบัติการลึก 60x150ซม. - 4 
39  มช. 139/44 น.  เก้าอี้นั่งปฏิบัติการ - 17 
40  มช. 14/44 ก.(ค.ลำไย)  พัดลมระบายอากาศโรงงาน - 2 
41  มช. 14/44 น.  เก้าอี้บุนวมพับได้ 4 ขา - 10 
42  มช. 140/44 น.  เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงตู้และไมโครโฟน - 1 
43  มช. 141/44 น.  ชั้นวางของ 3 ชั้น - 1 
44  มช. 142/44 น.  โต๊ะเตรียมอาหาร - 1 
45  มช. 143/44 น.  พัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว - 7 
46  มช. 144/44 น.  พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว - 3 
47  มช. 145/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
48  มช. 146/44 น.  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล - 1 
49  มช. 147/44 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
50  มช. 148/44 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
51  มช. 149/44 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
52  มช. 15/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องปั๊มลม - 1 
53  มช. 15/44 น.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ - 1 
54  มช. 150/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
55  มช. 151/44 น.ศก.  โต๊ะประชุม - 12 
56  มช. 152/44 น.ศก.  มุมโต๊ะประชุม - 4 
57  มช. 153/44 น.ศก.  เก้าอี้ประชุมบุผ้าฝ้าย - 24 
58  มช. 154/44 น.ศก.  จอฉายภาพ - 2 
59  มช. 155/44 น.  ตู้วางคอมพิวเตอร์ - 1 
60  มช. 16/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องชั่ง - 2 
61  มช. 16/44 น.  ตู้เก็บเอกสาร - 1 
62  มช. 17/44 ก.(ค.ลำไย)  รถลาก - 3 
63  มช. 17/44 น.  เครื่องพิมพ์ดีด - 1 
64  มช. 18/44 ก.(ค.ลำไย)  รถเข็น - 5 
65  มช. 18/44 น.ศก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 2 
66  มช. 19/44 ก.(ค.ลำไย)  รถพ่วง - 3 
67  มช. 19/44 น.  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด - 12 
68  มช. 2/44 ก.  กล้องจุลทรรศน์ - 1 
69  มช. 2/44 ก.  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า - 1 
70  มช. 2/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องกรองน้ำระบบเกษตร - 1 
71  มช. 2/44 น.  ตู้เหล็ก 2 บาน - 3 
72  มช. 20/44 ก.(ค.ลำไย)  ชั้นวางอุปกรณ์ - 10 
73  มช. 20/44 น.  เครื่องอ่านบาร์โค๊ด - 1 
74  มช. 21/44 น.  เครื่องสำรองไฟ - 1 
75  มช. 22/44 น.ศก.  ตู้หนังสือตู้เหล็ก - 1 
76  มช. 23/44 น.ศก.  ตู้หนังสือ ตู้เหล็ก - 1 
77  มช. 24/44 น.ศก.  ตู้ 3 ลิ้นชัก ตู้เหล็ก - 1 
78  มช. 25/44 น.ศก.  มู่ลี่ - 2 
79  มช. 26/44 น.  ตู้เย็น 6.3 คิว - 1 
80  มช. 27/44 น.ศก.  Partition พร้อมอุปกรณ์ - 1 
81  มช. 28/44 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - 2 
82  มช. 29/44 น.  เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพืช - 1 
83  มช. 3/44 ก.  เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า - 1 
84  มช. 3/44 ก.(ค.ลำไย)  ป้๊ั้มน้ำไฟฟ้า - 2 
85  มช. 3/44 ก.ปฐ.  เครื่องชั่งละเอียด - 1 
86  มช. 3/44 น.  เครื่องเสียง 1 ชุด - 1 
87  มช. 30/44 น.  ชุดรับรองแขก - 1 
88  มช. 31/44 น.  เครื่องทำน้ำดื่ม - 1 
89  มช. 32/44 น.  โทรศัพท์ไร้สาย - 1 
90  มช. 33/44 น.  เครื่องบดวัสดุเหลือใช้การเกษตร - 1 
91  มช. 34/44 น.  เครื่องกรองน้ำ - 1 
92  มช. 35/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 5 
93  มช. 36/44 น.  เครื่องทำน้ำเย็น - 2 
94  มช. 37/44 น.  ตู้ล๊อคเกอร์ - 3 
95  มช. 37/45 น.  ชั้นวางเครื่องแก้ว - 1 
96  มช. 38/44 น.  ตู้ล๊อคเกอร์ - 7 
97  มช. 4/44 ก.  เครื่องฉายสไลด์พร้อมอุปกรณ์ - 1 
98  มช. 4/44 ก.  เครื่องแสดงผลแสดงผลแบบLCD - 1 
99  มช. 4/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดัน - 2 
100  มช. 4/44 น.  เครื่องทำลายเอกสาร - 1 
101  มช. 41/44 น.  โครงรถไถเดินตาม - 1 
102  มช. 42/44 น.  พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว - 2 
103  มช. 43/44 น.  ตู้เหล็ก 2 บาน - 2 
104  มช. 44/44 น.ศก.  ตู้เตรียมของโฟเมก้า - 1 
105  มช. 45/44 น.  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - 2 
106  มช. 46/44 น.  ตู้เหล็กบานเลื่อน - 3 
107  มช. 47/44 น.  โต๊ะ - 4 
108  มช. 48/44 น.  ตู้เหล็ก 2 บาน - 2 
109  มช. 49/44 น.  เก้าอี้หุ้มเบาะ - 15 
110  มช. 5/44 ก.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ - 2 
111  มช. 5/44 ก.  เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ - 1 
112  มช. 5/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องหั่นย่อยแยกซากพืชพร้อมมอเตอร์ - 1 
113  มช. 5/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
114  มช. 50/44 น.  ตู้เซฟ - 1 
115  มช. 51/44 น.  โต๊ะประชุมกลม - 1 
116  มช. 52/44 น.  เก้าอี้ประชุม - 6 
117  มช. 53/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 81x99 ซม. - 2 
118  มช. 54/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 69x108 ซม. - 1 
119  มช. 55/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 99x177 ซม. - 1 
120  มช. 56/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 98/360 ซม. - 16 
121  มช. 57/44 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม - 1 
122  มช. 58/44 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - 1 
123  มช. 59/44 น.  เครื่องปรับอากาศ - 1 
124  มช. 6/44 ก.  จอรับภาพชนิดแขวนแบบมือดึง - 1 
125  มช. 6/44 ก.(ค.ลำไย)  รถตัดหญ้าชนิดเดินตามล้อจักรยาน - 6 
126  มช. 6/44 น.  ชุดรับแขก - 2 
127  มช. 60/44 น.  ชั้นวางของ - 2 
128  มช. 61/44 น.  กบไฟฟ้า - 1 
129  มช. 63/44 น.  เครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถแทรกเตอร์ - 1 
130  มช. 63/44 น.ศก.  เครื่องปรับอากาศ - 1 
131  มช. 64/44 น.  เครื่องพิมพ์สี - 1 
132  มช. 65/44 น.  เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ได้ - 1 
133  มช. 66/44 น.  เครื่องมือวัดปริมาณสารแบบเคลื่อนย้าย - 1 
134  มช. 67/44 น.  เก้าอ้ - 1 
135  มช. 67/44 น.  เครื่องฉายข้ามศรีษะ - 2 
136  มช. 68/44 น.  ตู้เอกสาร - 1 
137  มช. 69/44 น.  ตู้เก็บเอกสาร - 1 
138  มช. 7/44 ก.  โต๊ะวางเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะและเครื่องฉายสไลด์ - 2 
139  มช. 7/44 ก.(ค.ลำไย)  เครื่องสูบน้ำ - 1 
140  มช. 7/44 น.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - 1 
141  มช. 70/44 น.  โต๊ะทำงาน - 1 
142  มช. 71/44 น.  จอคอมพิวเตอร์ - 1 
143  มช. 72/44 น.  กล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล - 1 
144  มช. 73/44 น.  รถเข็น - 1 
145  มช. 74/44 น.  ตู้ชาร์ทแบตเตอรี่ - 1 
146  มช. 75/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 99 x 177 ซม. - 2 
147  มช. 76/44 น.  เหล็กดัดหน้าต่าง 98 x 360 ซม. - 2 
148  มช. 77/44 น.  เครื่องตัดหญ้า - 2 
149  มช. 78/44 น.  เครื่องสำเนาเอกสารดิจิตอล - 1 
150  มช. 79/44 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
151  มช. 8/44 ก.(ค.ลำไย)  บันไดสไลด์ - 6 
152  มช. 8/44 น.  เครื่องสลับสัณญาณพิมพ์ - 1 
153  มช. 80/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
154  มช. 81/44 น.ศก.  ประตูม้วน - 1 
155  มช. 82/44 น.  Network card - 1 
156  มช. 83/44 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
157  มช. 84/44 น.  เครื่องสำรองไฟ - 5 
158  มช. 84/44 น.  เครื่องสำรองไฟ - 1 
159  มช. 86/44 น.  พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว - 1 
160  มช. 87/44 น.  พัดลมโคจร 16 นิ้ว - 4 
161  มช. 88/44 น.  เตาไมโครเวฟ - 0 
162  มช. 89/44 น.  ผ้าม่าน - 1 
163  มช. 89/44 น.  ผ้าม่าน - 2 
164  มช. 89/44 น.  ผ้าม่าน - 2 
165  มช. 89/44 น.  ตู้แช่แข็งขนาด 9.5 คิว - 1 
166  มช. 9/44 ก.(ค.ลำไย)  เตาอบพืช - 5 
167  มช. 9/44 น.  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - 2 
168  มช. 94/44 น.  เครื่องชั่ง - 1 
169  มช. 95/44 น.  เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว - 1 
170  มช. 96/44 น.  โต๊ะหมู่บูชา - 1 
171  มช. 97/44 น.  กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 ตัว - 1 
172  มช. 98/44 น.  ฐานกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ - 1 
173  มช. 99/44 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 5 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th