หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 1/43 ก.  หม้อนึ่งอบฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน - 1 
2  มช. 1/43 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
3  มช. 1/43 น.  เครื่องกรองน้ำ - 1 
4  มช. 11/43  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ - 1 
5  มช. 12/43 ก.  เครื่องวัดการนำไฟฟ้าของเนื้อและซาก - 1 
6  มช. 12/43 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
7  มช. 13/43 น.  เครื่องถ่ายเอกสาร - 1 
8  มช. 14/43 น.  โต๊ะประชุม - 5 
9  มช. 15/43 ก.ปฐ.  เครื่องวัดสัญญาณความถี่ - 1 
10  มช. 15/43 น.  เก้าอี้พลาสติก - 30 
11  มช. 16/43 น.  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ - 1 
12  มช. 17/43 น.  ตู้เย็น - 1 
13  มช. 18/43 ก.  เครื่องฉายข้ามศรีษะ - 1 
14  มช. 18/43 น.  อุปกรณ์สร้างภาพดิจิตอล - 1 
15  มช. 19/43 ก.  กล้องจุลทรรศน์ - 3 
16  มช. 2/43 ก.  เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครเพลท - 1 
17  มช. 2/43 ก.  กล้องจุลทรรศน์ - 1 
18  มช. 2/43 น.  เครื่องพ่นยาแบบสะพาย - 1 
19  มช. 20/43 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป เครื่องควบคุมและสำรองไฟ ขนาด500 VAพร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ - 5 
20  มช. 20/43 น.  โทรศัพท์หยอดเหรียญ - 1 
21  มช. 21/43 น.  เครื่องยนต์ - 1 
22  มช. 22/43 น.  ตู้เย็น - 1 
23  มช. 23/43 น.ศก.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - 1 
24  มช. 24/43 น.  ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา - 1 
25  มช. 25/43 น.  พัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง - 5 
26  มช. 26/43 น.  พัดลมตั้งพื้น - 9 
27  มช. 27/43 น.  พัดลมเพดาน - 1 
28  มช. 29/43 น.  รถตัดหญ้าแบบเข็นล้อจักรยาน - 1 
29  มช. 3/43 ก.  เครื่องวัดสีพพืช - 1 
30  มช. 3/43 ก.  กล้องถ่ายภาพชนิดกระจกสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (SLR) - 1 
31  มช. 3/43 น.  เครื่องตัดหญ้าสะพาย - 4 
32  มช. 30/43 น.  รถจักรยาน 3 ล้อ บรรทุกของ - 1 
33  มช. 33/43 น.  เครื่องขยายเสียง - 1 
34  มช. 35/43 น.ศก.  พัดลมแบบตั้งพื้น - 4 
35  มช. 36/43 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 4 
36  มช. 37/43 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ - 1 
37  มช. 39/43 น.  เครื่องตัดหญ้า - 1 
38  มช. 4/43 น.  เครื่องทำไฟ - 1 
39  มช. 40/43 น.ศก.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ - 2 
40  มช. 42/43 น.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ - 0 
41  มช. 42/43 น.  เก้าอี้สำนักงาน - 2 
42  มช. 44/43 น.  ตู้บานกระจกเลื่อน - 1 
43  มช. 45/43 น.  ตู้เก็บเอกสาร - 1 
44  มช. 46/43 น.  โต๊ะเอนกประสงค์ - 2 
45  มช. 47/43 น.  ตู้เอกสาร - 1 
46  มช. 48/43 น.  ตู้เอกสาร - 1 
47  มช. 49/43 น.  รถขนวัสดุเกษตร - 1 
48  มช. 5/43 ก.  เครื่องทำให้สารตกตะกอน - 1 
49  มช. 5/43 น.  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - 1 
50  มช. 50/43 น.  โทรศัพท์ไร้สาย - 1 
51  มช. 6/43 ก.  เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง - 1 
52  มช. 6/43 น.  เก้าอี้หมุน - 5 
53  มช. 62/43 น.  เครื่องสำรองไฟ - 2 
54  มช. 63/43 น.  เครื่องรับโทรศัพท์ - 20 
55  มช. 66/43 น.  เครื่องโทรสาร - 1 
56  มช. 67/43 น.  เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย - 1 
57  มช. 68/43 น.  เครื่องโทรศัพท์ - 2 
58  มช. 68/43 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
59  มช. 7/43 ก.ปฐ.  เครื่องดูดสูญญากาศ ขนาด 1/4 แรงม้า - 1 
60  มช. 7/43 น.  ตู้เย็น - 1 
61  มช. 70/43 น.  ตู้เก็บเอกสาร 4 ,ิ้นชัก - 2 
62  มช. 71/43 น.  ตู้เก็บเอกสาร 4ลิ้นชัก - 1 
63  มช. 72/43 น.  ชั้นวางสินค้าสำหรับจำหน่าย - 1 
64  มช. 73/43  เครื่องสำรองไฟ - 1 
65  มช. 74/43 น.  เหล็กดัด ขนาด 147 x 172 ซม. - 9 
66  มช. 75/43 น.  ประตูม้วน - 1 
67  มช. 76/43 น.  เก้าอี้สูง 1 เมตร - 50 
68  มช. 77/43 น.ศก.  ตู้เหล็กกระจกเลื่อน 2 ชั้น - 2 
69  มช. 8/43 ก.ปฐ.  เครื่องวัดการซึมนำ้ผ่านผิวดินแบบควบคุมแรงดันนำ้ของดินระดับต่างๆ - 1 
70  มช. 8/43 น.  เครื่องฉายแผ่นใส - 1 
71  มช. 81/43 น.  ตู้เย็น - 1 
72  มช. 82/43 น.  เก้าอี้สำนักงาน 5 ล้อ - 2 
73  มช. 83/43 น.  เครื่องสแกนเนอร์ - 1 
74  มช. 9/43 ก.  เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง - 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th