หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  มช. 10/42 น.  เครื่องโทรสาร - 1 
2  มช. 11/42 น.  ตู้เชื่อมไฟฟ้า - 1 
3  มช. 12/42 น.  พัดลมตั้งพื้น 16" - 2 
4  มช. 13/42 น.  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาด 25 qt - 3 
5  มช. 15/42 น.  เตาอบไมโครเวฟ - 2 
6  มช. 16/42 น.  ตู้เย็นแบบ 2 ประตู - 3 
7  มช. 18/42 น.  พัดลมดูดอากาศหลังคา - 1 
8  มช. 23/42 น.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ - 1 
9  มช. 24/42 น.  เครื่องฉายสไลด์พร้อมอุปกรณ์ - 1 
10  มช. 25/42 น.  จอรับภาพชนิดขาตั้งขนาด 70 x 70 นิ้ว - 1 
11  มช. 27/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
12  มช. 28/42 น.  ตู้เอกสารขนาด 5 ฟุต แบบบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน - 2 
13  มช. 29/42 น.  กระดานไวท์บอร์ด - 1 
14  มช. 30/42 น.  ตู้เขี่ยเชื้อ - 2 
15  มช. 31/42 น.  โคมไฟตั้งโต๊ะ - 1 
16  มช. 32/42 น.  ไมโครเวฟ - 1 
17  มช. 33/42 น.  เตาอบ - 1 
18  มช. 34/42 น.  เครื่องปั่น - 1 
19  มช. 35/42 น.  เตาอบ - 1 
20  มช. 36/42 น.  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ - 3 
21  มช. 38/42 น.  ตู้ไม้กระจก - 2 
22  มช. 39/42 น.  รถพ่วง - 2 
23  มช. 40/42 น.  รถเข็น - 2 
24  มช. 41/42 น.  หินเจียร - 1 
25  มช. 45/42 น.  เก้าอี้ - 4 
26  มช. 46/42 น.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ - 1 
27  มช. 47/42 น.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ - 3 
28  มช. 48/42 น.  ตู้บานเลื่อนกระจก - 6 
29  มช. 49/42 น.  ตู้แช่ - 1 
30  มช. 50/42 น.  ตู้เย็น - 1 
31  มช. 52/42 น.  เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลขนาดบี4 - 1 
32  มช. 53/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - 1 
33  มช. 54/42 น.ศก.  เครื่องปรับกระแสไฟฟ้า - 4 
34  มช. 55/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
35  มช. 56/42 น.  เครื่องพิมพ์ - 1 
36  มช. 57/42 น.  เครื่องควบคุมและสำรองไฟ - 1 
37  มช. 58/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 1 
38  มช. 6/42 น.  รถยนต์โตโยต้า - 1 
39  มช. 60/42 น.  เก้าอี้เบาะพับ - 15 
40  มช. 61/42 น.ศก.  เครื่องปรับอากาศ - 2 
41  มช. 63/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง - 1 
42  มช. 64/42 น.ศก.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 5 
43  มช. 65/42 น.  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมชุดเขย่าสาร - 1 
44  มช. 69/42 น.  ตู้เหล็ก 2 บาน - 1 
45  มช. 7/42 น.  แท้งด์น้ำสแตนเลส - 3 
46  มช. 70/42 น.  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - 1 
47  มช. 71/42 น.  โทรศัพท์ - 1 
48  มช. 73/42 น.  ตู้เก็บคอมพิวเตอร์ - 2 
49  มช. 74/42 น.  เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับสารย่อยสาร - 1 
50  มช. 75/42 น.  ปั๊มนำ้แบบหอยโข่งไฟฟ้า - 1 
51  มช. 76/42 น.  ตู้เย็น - 1 
52  มช. 77/42 น.  พัดลมระบายอากาศ - 1 
53  มช. 78/42 น.  ตู้แช่ - 1 
54  มช. 79/42 น.  เครื่องกรองน้ำ - 1 
55  มช. 8/42 น.  เครื่องตัดหญ้า - 2 
56  มช. 80/42  พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิัว - 1 
57  มช. 81/42 น.  เครื่องโทรสาร - 1 
58  มช. 82/42 น.ศก.  ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู - 2 
59  มช. 83/42 น.ศก.  โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ - 1 
60  มช. 85/42 น.  คอลัมภ์สำหรับวิเคราะห์น้ำตาลด้วยเครื่อง GC - 1 
61  มช. 86/42 น.  เครื่องสำรองไฟ - 2 
62  มช. 87/42 น.  เครื่องคอมพิวเตอร์ - 2 
63  มช. 88/42 น.  ืบอร์ดกระจก - 1 
64  มช. 89/42 น.  ตู้เก็บตัวอย่างพืชควบคุมอุณหภูมิต่ำ - 1 
65  มช. 90/42 น.  อุปกรณ์บันทึกและจัดเก็บข้อมูล - 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2555 | 2554 | 2548 | 2547 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2539 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th