ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่ะ..วันนี้วันที่ 5 สิงหาคม 2563.. 
 
หน้าแรก
ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดห้องเรียน
แผนผังห้องเรียน
เข้าระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Username :
Password :
 


Copyright (c) 2006
Faculty of Agriculture
Chiang Mai University
All rights reserved
239 Huaykaew Road
Chiangmai Thailand 50200
Tel: +66 53 944001
Fax: +66 53 944666


 
แนะนำระบบจองห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร

            ระบบจองห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขอใช้บริการ เพื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดความยุติธรรมในการจัดสรรห้องเรียนให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้พัฒนาระบบฯ ได้จัดให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน และสามารถตรวจสอบตารางเวลาใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงกระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย
หมายเหตุ :
มีปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้บริการ กรุณาติดต่อ หน่วยวิทยบริการ งานบริการการศึกษา