:: วันที่ 4 เมษายน 2563 ::     

 ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
 ห้องประชุมมนู ศีติสาร
 ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์
แสดงทั้งหมด

:: รายการใช้ห้องประชุม 3 ลำดับแรก ::
(เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)

ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 4/4/2020 07:30-16:00
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 4/7/2020 11:00-12:30
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 4/7/2020 13:00-14:30
ตารางการใช้บริการ <เธซเน‰เธญเธ‡เธ›เธฃเธฐเธŠเธธเธกเธ”เธณเธฃเธ‡ เธ•เธดเธขเธงเธฅเธตเธขเนŒ>

จำนวนที่นั่ง :

15 ที่นั่ง

ไมโครโฟน :

ไม่มี
อินเทอร์เน็ต :
่มี
อุปกรณ์อื่นๆ :
เครื่องคอมพิวเตอร์, จอฉายโปรเจกเตอร์  

หมายเหตุ : รายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางปฏิทินนี้
ปีก่อน เดือนก่อน เมษายน 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
ปีก่อน เดือนก่อน เมษายน 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666