:: วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ::     

 ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
 ห้องประชุมมนู ศีติสาร
 ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์
แสดงทั้งหมด

:: รายการใช้ห้องประชุม 3 ลำดับแรก ::
(เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)

ห้องประชุมสุขุมฯ 5/24/2018 09:00-13:00
ห้องประชุมสุขุมฯ 5/24/2018 13:00-16:00
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 5/25/2018 08:30-16:30
 
แสดงรายการใช้บริการห้องประชุมทั้งหมด

หมายเหตุ : รายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางปฏิทินนี้
ปีก่อน เดือนก่อน พฤษภาคม 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
1
   เช้า
2
   บ่าย
3
   เช้า
4
   บ่าย
5
   บ่าย
6
7
8
   เช้า
   บ่าย
9
   เช้า
   บ่าย
10
   เช้า
   บ่าย
11
   เช้า
   บ่าย
12
   เช้า
13
14
15
   เช้า
   บ่าย
16
   เช้า
   บ่าย
17
   เช้า
   บ่าย
18
   เช้า
   บ่าย
19
20
21
   เช้า
   บ่าย
22
   เช้า
   บ่าย
23
   เช้า
   บ่าย
24
   เช้า
   บ่าย
25
   เช้า
   บ่าย
26
27
28
   เช้า
29
30
   เช้า
31
   เช้า
   บ่าย
  
ปีก่อน เดือนก่อน พฤษภาคม 2561 เดือนต่อไป ปีต่อไป
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666