:: วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ::     

 ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
 ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
 ห้องประชุมมนู ศีติสาร
 ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์
แสดงทั้งหมด

:: รายการใช้ห้องประชุม 3 ลำดับแรก ::
(เฉพาะที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)

ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 12/6/2019 11:00-12:30
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 12/6/2019 13:00-14:30
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 12/9/2019 08:00-09:00
 
แสดงรายการใช้บริการห้องประชุมทั้งหมด

หมายเหตุ : รายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางปฏิทินนี้
ปีก่อน เดือนก่อน ธันวาคม 2562 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
   เช้า
3
   เช้า
   บ่าย
4
   เช้า
   บ่าย
5
6
   เช้า
   บ่าย
7
8
9
   เช้า
10
   เช้า
   บ่าย
11
   เช้า
   บ่าย
12
   เช้า
13
   เช้า
   บ่าย
14
15
16
   เช้า
   บ่าย
17
   เช้า
   บ่าย
18
   เช้า
19
   เช้า
   บ่าย
20
   เช้า
   บ่าย
21
22
23
   เช้า
   บ่าย
24
   เช้า
   บ่าย
25
   เช้า
26
   เช้า
   บ่าย
27
   เช้า
   บ่าย
28
29
30
   เช้า
   บ่าย
31
    
ปีก่อน เดือนก่อน ธันวาคม 2562 เดือนต่อไป ปีต่อไป
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666