หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบ

แสดงเฉพาะรายการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น

** ขอสวงนสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้พิจารณาเลือกรถที่เหมาะสมกับ
การใช้บริการให้แก่ท่าน **

ปีก่อน เดือนก่อน กรกฎาคม 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
1
  อนุมัติ 2
2
  อนุมัติ 1
3
4
5
6
7
8
  อนุมัติ 1
  จอง 1
9
10
  อนุมัติ 1
11
12
13
  จอง 1
14
15
  จอง 1
16
17
18
  อนุมัติ 1
19
  อนุมัติ 1
20
21
  อนุมัติ 1
22
  จอง 1
23
24
25
26
27
28
29
  อนุมัติ 2
  จอง 1
30
31
 
ปีก่อน เดือนก่อน กรกฎาคม 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666