หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบ

แสดงเฉพาะรายการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ใช้บริการแล้วเท่านั้น

** ขอสวงนสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่เป็น
ผู้พิจารณาเลือกรถที่เหมาะสมกับ
การใช้บริการให้แก่ท่าน **

ปีก่อน เดือนก่อน กุมภาพันธ์ 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
  อนุมัติ 1
2
  อนุมัติ 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  อนุมัติ 1
13
  อนุมัติ 1
14
15
16
17
18
  อนุมัติ 1
19
20
21
22
23
24
25
  จอง 1
26
  อนุมัติ 2
  จอง 1
27
  อนุมัติ 1
  จอง 1
28
  จอง 1
29
ปีก่อน เดือนก่อน กุมภาพันธ์ 2563 เดือนต่อไป ปีต่อไป
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666