หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
22 เมษายน 2562
09:30-14:00 น.
บ้านสวนเฮือนศิลป์ แม่ริม เชียงใหม่
(ในจังหวัด)
2
คุณชิดชนก สิทธิกัน
(งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  22-26 เมษายน 2562
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 3
  23 เมษายน 2562
  08:30-16:00 น.
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณศิริขวัญ ใจสม
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 4
  23 เมษายน 2562
  08:30-13:30 น.
  วิสาหกิจชุมชนชมรมผู้ปลูกมะม่วง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  12
  คุณศิวาพร แสงศิริ
  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • 5
  24 เมษายน 2562
  08:30-09:30 น.
  คณะสังคมศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 6
  25 เมษายน 2562
  11:00-13:00 น.
  ธ.อาคารสงเคราะห์
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 7
  25 เมษายน 2562
  13:00-17:00 น.
  ฟาร์มเห็ดสุพรรณ อ.สารภี
  (ในจังหวัด)
  41
  คุณสังเวียน วัดนางรอง
  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 8
  26 เมษายน 2562
  06:00-15:00 น.
  ผักดอยOK อ.ฮอด
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณณัฐกุล ขวัญอ่อน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 9
  26 เมษายน 2562
  13:00-16:00 น.
  สำนักงานมหาวิทยาลัย
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณธีรนุช ภัทรกุล
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 10
  29 เมษายน 2562
  15:00-17:00 น.
  ไร่แม่เหียะ
  (ในจังหวัด)
  50
  คุณศิริขวัญ ใจสม
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666