หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
16 มิถุนายน 2562
09:30-10:30 น.
Green Nimman - สนามบิน
(ในจังหวัด)
1
คุณภูษิตา จันทิมา
(งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  16 มิถุนายน 2562
  12:00-13:00 น.
  Green Nimman - สนามบิน
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 3
  17 มิถุนายน 2562
  08:00-15:30 น.
  ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเชียงราย
  (ต่างจังหวัด)
  3
  คุณจุฑามาส คุ้มชัย
  (สาขาวิชาพืชสวน)
 • รถแลนด์โตโยต้า
  (ย-2814)
 • 4
  17 มิถุนายน 2562
  15:00-16:30 น.
  Green Nimman - สนามบิน
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  17-21 มิถุนายน 2562
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 6
  18 มิถุนายน 2562
  14:30-17:30 น.
  บ้านสวนในฝัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  19
  คุณพงศกร ศุภกิจไพศาล
  (สาขาวิชาพืชสวน)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • 7
  18 มิถุนายน 2562
  13:00-16:30 น.
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  19-23 มิถุนายน 2562
  08:00-14:00 น.
  ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร, จันทบุรี, สวนนงนุช(ชลบุรี), ษ.เพื่อนสวน (สมุนไพร ระยอง), กรุงกวี (กรุงเทพ)
  (ต่างจังหวัด)
  3
  คุณจุฑามาส คุ้มชัย
  (สาขาวิชาพืชสวน)
  9
  20 มิถุนายน 2562
  08:30-16:00 น.
  ห้องดอยนาง-ดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  12
  คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 10
  20 มิถุนายน 2562
  08:30-12:30 น.
  บวกครก เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  5
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666