หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบ


:: เข้าสู่ระบบเพื่อขอใช้บริการรถยนต์ ::

  Username :

  Password :

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ตรวจสอบตารางการใช้บริการรถยนต์ เพื่อดูวัน-เวลา ที่สามารถจองและใช้บริการได้
  2. เข้าระบบเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ โดยระบุวัน-เวลาที่ได้ตรวจสอบมาแล้ว และหากขอใช้บริการล่วงหน้าน้อยว่า 3 วันทำการ จะต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย
  3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  4. รอผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาเลือกรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้บริการให้กับท่าน
  5. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติการขอใช้บริการของท่าน
    หมายเหตุ : นักศึกษาที่ต้องการใชบริการรถยนต์ กรุณาติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา

 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666