หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
19 พฤศจิกายน 2561
07:00-16:30 น.
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
(ในจังหวัด)
12
คุณชิดชนก สิทธิกัน
(งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  19 พฤศจิกายน 2561
  13:30-18:30 น.
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว คณะเกษตรศาสตร์ มช. และสนามบินเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 3
  19 พฤศจิกายน 2561
  08:30-09:30 น.
  สนามบินเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 4
  19 พฤศจิกายน 2561
  11:00-12:00 น.
  สนามบินเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
  5
  19-23 พฤศจิกายน 2561
  13:30-15:00 น.
  ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 6
  20 พฤศจิกายน 2561
  09:00-12:00 น.
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 7
  20 พฤศจิกายน 2561
  14:00-17:00 น.
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  21 พฤศจิกายน 2561
  13:00-16:00 น.
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  43
  คุณสังเวียน วัดนางรอง
  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
  9
  21 พฤศจิกายน 2561
  08:30-12:00 น.
  สถานีวิจัยแม่เหียะ
  (ในจังหวัด)
  50
  คุณปณิตา บุญสิทธิ์
  (สาขาวิชาพืชไร่)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 10
  21 พฤศจิกายน 2561
  13:00-16:30 น.
  สถานีวิจัยแม่เหียะ
  (ในจังหวัด)
  50
  คุณปณิตา บุญสิทธิ์
  (สาขาวิชาพืชไร่)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666