หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
18-22 มีนาคม 2562
08:00-08:30 น.
Uniloft-คณะ
(ในจังหวัด)
7
คุณภูษิตา จันทิมา
(งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 2
  18-22 มีนาคม 2562
  16:00-16:30 น.
  คณะ-Uniloft
  (ในจังหวัด)
  7
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 3
  18-22 มีนาคม 2562
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 4
  19-22 มีนาคม 2562
  08:30-12:30 น.
  สำนักงานอธิการบดี มช-คณะเกษตรศาสตร์
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 5
  21 มีนาคม 2562
  13:00-16:30 น.
  ไฮโครเฟรชการ์เด้นท์ อ.สันกำแพง
  (ในจังหวัด)
  35
  คุณสังเวียน วัดนางรอง
  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 6
  22 มีนาคม 2562
  13:30-14:00 น.
  สำนักงานมหาวิทยาลัย
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 7
  22 มีนาคม 2562
  07:30-08:30 น.
  สนามบินเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  23 มีนาคม 2562
  08:30-13:00 น.
  สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง
  (ในจังหวัด)
  18
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • 9
  23 มีนาคม 2562
  07:30-18:30 น.
  ดอยอินทนนท์
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณพงศกร ศุภกิจไพศาล
  (สาขาวิชาพืชสวน)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 10
  25 มีนาคม 2562
  08:30-09:30 น.
  คณะนิติศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666