หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
17-26 พฤษภาคม 2562
08:30-16:30 น.
ไร่แม่เหียะ/คณะฯ อ.เมืองเชียงใหม่
(ในจังหวัด)
315
คุณธีรนุช ภัทรกุล
(งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 2
  27 พฤษภาคม 2562
  16:00-16:30 น.
  Kantary Hill
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
  3
  28 พฤษภาคม 2562
  11:00-13:00 น.
  ธ.อาคารสงเคราะห์
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 4
  28 พฤษภาคม 2562
  08:30-12:00 น.
  ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณสุทธิณี อินถา
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 5
  30-31 พฤษภาคม 2562
  08:30-17:30 น.
  บ้านสวนเฮือนศิลป์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  35
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • รถแลนด์โตโยต้า
  (ย-2814)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  2-7 มิถุนายน 2562
  07:00-18:00 น.
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  (ต่างจังหวัด)
  9
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 7
  11 มิถุนายน 2562
  09:00-12:30 น.
  อาคารยุทธศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  11 มิถุนายน 2562
  09:00-12:30 น.
  อาคารยุทธศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
  9
  13 มิถุนายน 2562
  10:00-10:30 น.
  สนามบิน-Green Nimman
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
  10
  14 มิถุนายน 2562
  10:00-10:30 น.
  สนามบิน-Green Nimman
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)   


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666