หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
21 ตุลาคม 2562
07:30-10:00 น.
สวท 11 ช้างคลาน
(ในจังหวัด)
5
คุณณัฐกุล ขวัญอ่อน
(งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  21-22 ตุลาคม 2562
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 3
  21-22 ตุลาคม 2562
  08:30-18:30 น.
  คณะเกษตรศาสตร์ และห้วยฮ่องไคร้
  (ในจังหวัด)
  4
  คุณสุภัค วรรณชัยสน
  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
  4
  21-25 ตุลาคม 2562
  09:30-15:30 น.
  ไร่แม่เหียะฯ/คณะ อ.เมืองเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 5
  22 ตุลาคม 2562
  12:30-16:00 น.
  อาคารยุทธศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  22 ตุลาคม 2562
  07:30-10:00 น.
  สวท 11 ช้างคลาน
  (ในจังหวัด)
  5
  คุณณัฐกุล ขวัญอ่อน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 7
  24 ตุลาคม 2562
  13:30-16:00 น.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  24 ตุลาคม 2562
  07:30-09:00 น.
  คณะเภสัชศาสตร์
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 9
  24-25 ตุลาคม 2562
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 10
  25 ตุลาคม 2562
  15:00-16:30 น.
  เรือนรับรองอ่างแก้ว
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณนารินทร์ วงค์มูล
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666