หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
18-19 กรกฎาคม 2562
13:30-15:00 น.
ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
(ในจังหวัด)
2
คุณกัลยา ตียาคม
(งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 2
  19 กรกฎาคม 2562
  08:30-09:30 น.
  Green Nimman - คณะ
  (ในจังหวัด)
  16
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 3
  19 กรกฎาคม 2562
  16:30-20:30 น.
  คณะ - ตัวเมืองเชียงใหม่ - Green Nimman
  (ในจังหวัด)
  22
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 4
  19 กรกฎาคม 2562
  08:00-22:00 น.
  Flora Creek อ.หางดง
  (ในจังหวัด)
  11
  คุณลภัสรดา ตุ้ยแพร่
  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  20 กรกฎาคม 2562
  08:30-20:30 น.
  Green Nimman - แม่เหียะ - ดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซ่า - Green Nimman
  (ในจังหวัด)
  24
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  21 กรกฎาคม 2562
  06:30-09:30 น.
  สถานีรถไฟ เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  31
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 7
  21 กรกฎาคม 2562
  08:30-20:30 น.
  Green Nimman - ตลาดวโรรส - หอศิลป์ฯ - ถนนคนเดินท่าแพ - Green Nimman
  (ในจังหวัด)
  22
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 8
  21-26 กรกฎาคม 2562
  07:00-19:00 น.
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก
  (ต่างจังหวัด)
  6
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 9
  22 กรกฎาคม 2562
  08:30-09:30 น.
  Green Nimman - คณะ
  (ในจังหวัด)
  15
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 10
  22 กรกฎาคม 2562
  08:00-16:00 น.
  ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  21
  คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666