หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
24 พฤษภาคม 2561
11:00-14:00 น.
ไร่แม่เหียะ
(ในจังหวัด)
1
คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
(งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  24 พฤษภาคม 2561
  13:30-16:00 น.
  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณประกายเพชร ปัญโญ
  (งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา)
  3
  25 พฤษภาคม 2561
  08:30-12:00 น.
  ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  6
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
  4
  28 พฤษภาคม 2561
  13:30-15:00 น.
  ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
  5
  28 พฤษภาคม 2561
  09:30-13:00 น.
  รร.ธาริน และ วังธารรีสอร์ท
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
  6
  28-31 พฤษภาคม 2561
  08:30-16:00 น.
  บ้านใหม่สันคะยอม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณเอกรัตน์ คงยอด
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
  7
  30 พฤษภาคม 2561
  13:00-15:30 น.
  ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ ดอนสะเก็ด
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283)
 • 8
  30-31 พฤษภาคม 2561
  13:30-15:00 น.
  ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
  9
  5 มิถุนายน 2561
  08:00-16:00 น.
  ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  6
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
  10
  6 มิถุนายน 2561
  09:00-16:00 น.
  ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  6
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)   


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666